Latest Post

இமாம் புஹாரியின் வாழ்க்கை முழுவதும் ஹதீஸ்களை தேடுவதிலும் அவற்றை மனனமிடுவதிலும் எழுதுவதிலும் பாதுகாப்பதிலுமே கழிந்தது, நபிகளாரின் பொன் மொழிகள் மீதுள்ள அளவு கடந்த தூய அன்பின் வெளிப்பாடே அவர் தொகுத்த “அல் ஜாமிஉல் முஸ்னதுஸ் ஸஹீஹுல் முஹ்தஸரு மின் உமூரி ரஸூலில்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வஸுனனிஹீ வஅய்யாமிஹி” (ஸஹீஹுல் புஹாரியின் முழுப் பெயர்) என்ற பொக்கிஷமாகும், உலக மக்கிளைடையே அல்லாஹ் அதற்கு வழங்கிய அங்கீகாரமே அவர்களது வாழ்க்கையில் பேணப்பட்ட உளத்தூய்மைக்கு பேதிய சான்றாகும்.
இமாம் புஹாரி ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்கள் கூறுகிறார்கள்; ஓர் இலட்சம் ஸஹீஹான ஹதீஸ்களையும் இரண்டு இலட்சம் ஸஹீஹ் அல்லாத ஹதீஸ்களையும் மனனம் செய்துள்ளேன். நூல் – முகத்திமா இப்னுஸ் ஸலாஹ் – 10 இப்னுஸ் ஸலாஹ் ரஹிமஹுல்லாஹ்.
முஹம்மத் இப்னு ஹம்தவைஹி ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்கள் இமாம் புஹாரி ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்கள் தான் ஓர் இலட்சம் ஸஹீஹான ஹதீஸ்களையும் இரண்டு இலட்சம் ஸஹீஹல்லாத ஹதீஸ்களையும் மனனம் செய்துள்ளேன் என்று கூறியதை தாம் கேட்டதாக கூறியுள்ளார்கள். நூல் – முகத்திமது பத்ஹில் பாரி – 488. ஹாபிழ் இப்னு ஹஜர் அல் அஸ்கலானி ரஹிமஹுல்லாஹ்,
இமாமுனா புஹாரி ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்கள் இரவில் உறங்கச்சென்று இடையில் கண்விழித்தால் உடனே விளக்கைப் பத்தவைத்து தமக்கு ஞாபகத்துக்கு வருகின்ற ஹதீஸ்களையும் அதன் தெளிவுகளையும் எழுதிக்கொள்வார்கள்.
இப்படியாக ஓர் இரவில் மாத்திரம் கிட்டத்தட்ட இருபது தடவைகள் விழித்தெழுந்து ஹதீஸ்களையும் அதன் தெளிவுகளையும் எழுதிக் கொள்வார்கள். நூல் – அல்பிதாயா வந்நிஹாயா 11/31. இமாம் இப்னு கஸீர் அத்திமிஷ்கி ரஹிமஹுல்லாஹ்.
இமாம் புஹாரி ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் நான் ஸஹீஹுல் புஹாரியின் எந்த ஒரு ஹதீஸை எழுதுவதற்கு முன்பும் குளித்து சுத்தமாகி இரண்டு ரக்அத்துக்கள் சுன்னத் தொழுதுவிட்டே எழுதுவேன். நூல் – பத்ஹுல் பாரி – 1/7 ஹாபிழ் இப்னு ஹஜர் அல் அஸ்கலானி ரஹிமஹுல்லாஹ்.
வுழுவுடன் பல்லாயிரக்கணக்கான ரக்அத்துக்கள் நபிலான தொழுகைகள் தொழுது, தொழுது பிரார்த்தித்து எழுதப்பட்ட ஹதீஸ் தொகுப்பே ஸஹீஹுல் புஹாரியாகும்.
அமீருல் முஃமினீன் பில் ஹதீஸ் இமாமுனா புஹாரி ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்கள் கூறுகிறார்கள்;
(எனது உஸ்தாத்) அலி இப்னு மதீனீ அவர்களைக் கண்டால் சிறுபிள்ளையைப் போன்று என்னை நான் அற்பமாகக் கருதிக் கொள்வேன். தத்கிரதுல் ஹுப்பாழ் – 2/428 இமாம் தஹபி ரஹிமஹுல்லாஹ்.
தனது துறையில் தான் உச்சத்தில் இருந்த போதும் பெருமையற்று, சத்தியத்தில் நிலைத்திருந்த மூத்த அறிஞர்களை மதிக்கின்ற உயர்ந்த குணமே இமாமவர்களின் அறிவின் அபிவிருத்திக்கும் மக்களிடையே அவர்களுக்குள்ள நன்மதிப்புக்கும் மிகப்பெரிய காரணியாய் அமைந்தது.
இமாம் முஸ்லிம் ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்கள் இமாமுனா புஹாரி ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்களது இரு கண்களுக்கும் இடையில் முத்தமிடுவார்கள், பின்பு ஆசான்களுக்கெல்லாம் ஆசானே முஹத்திஸீன்களின் தலைவரே என்னை விடுங்கள் நான் உங்கள் கால்களை முத்தமிடுகிறேன் எனக்கூறுவார்கள் என்பதாக அஹ்மத் பின் ஹம்தூன் இன்திஸார் ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்கள் கூறுகிறார்கள்.
நூல்கள் – அல் பிதாயா வந்நிஹாயா, தாரீஹ் பக்தாத், தாரீஹ் திமிஷ்க், தாரீஹ் நைஸாபூர்
அல்லாமா ஸஹாவி ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்கள் ” உம்ததுஸ் ஸாமிஃ வல் காரி பீ பவாயிதி ஸஹீஹில் புஹாரி” என்ற அழகான நூலை தொகுத்துள்ளார்கள் அந்த நூலை அல்லாமா ஜாமிஃ ரிழ்வான் ஜாமிஃ அவர்கள் தஹ்கீக் செய்துள்ளார்கள், இதனை படிப்பதன் மூலம் ஸஹீஹுல் புஹாரியின் போங்கு பற்றிய தெளிவைப் பெற முடியும்.
அல்லாமா அப்துஸ் ஸலாம் முபாரக்பூரி அவர்கள் “ஸீரதுல் இமாம் அல் புஹாரி” என்ற தமது நூலில் ஸஹீஹுல் புஹாரியின் பயன்கள், புஹாரிக்கான விரைவுரைகள் பற்றிய மேலதிக விளக்கங்களை பதிவு செய்துள்ளார்கள்.
அல்லாமா முஹம்மத் இஸாம் அரார் அல் ஹுஸைனி அவர்கள் தமது “இத்திஹாபுல் காரி பிமஃரிபதி ஜுஹூதி வஅஃமாலில் உலமா அலா ஸஹீஹில் புஹாரி” என்ற நூலில் ஸஹீஹுல் புஹாரிக்கான விரிவுரைகளில் 375 நூல்களை குறிப்பிட்டுள்ளார்கள், இதில் ஒன்றையோ இரண்டையோ முழுமையாக வாசிக்க எம்மால் முடியாவிட்டாலும் கூட இப்படி விரிவுரை நூல்களை இமாம்கள் ஏன் எழுதினார்கள் என்பதனை சிந்தித்தாவது பார்க்க வேண்டும்.
காலுக்கு மேல் காலைப் போட்டுக் கொண்டு ஏசி அறைகளுக்ககுள் மடிக்கணினியின் முன் அமர்ந்து கொண்டு கண்மூடித்தனமாக இமாம்களை விமர்சிப்பவர்கள் இந்த துறைக்காக இமாம்கள் தமது வாழ்நாட்களையே எவ்வாறு அர்ப்பணித்திருக்கிறார்கள், அவர்கள் தமது மூத்த அறிஞர்கள், முன் வாழ்ந்த நல்லோர்களை எப்படி கீர்த்திப்படுத்தியுள்ளார்கள் என்பது பற்றி கொஞ்சமாவது சிந்தித்து செயல்படுவார்களாக!
எங்களுடைய அன்புக்குரிய இமாம்கள் எல்லோரையும் அல்லாஹ் பொருந்திக் கொள்வானாக சுவனத்தின் உயர்ந்த பதவிகளையும் அவர்களுக்கு வழங்குவானாக!
                                                            
                                                         -அஷ்ஷெய்க் TM முபாரிஸ் ரஷாதி 

பர்ழான தொழுகைக்கும், சுன்னத்தான தொழுகைக்கும் மத்தியில் ஒரு பேச்சைக் கொண்டோ அல்லது இடத்தை மாற்றுவதைக் கொண்டோ இடைவெளி இருப்பது விரும்பத்தக்கது.
கேள்வி : பூமியில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட இடங்கள் சாட்சிசொல்ல வேண்டும் என்ற ரீதியில், நான் பர்ழான தொழுகையை தொழுத பின்னர் உபரியான சுன்னத்தான தொழுகையை தொழுவதற்காக வேண்டி இடத்தை மாற்றித்தொழுவது விரும்பத்தக்கதா?
பதில் : எல்லாப்புகழும் அல்லாஹ்வுக்கே,
ஆமாம், பர்ழான தொழுகைக்கும், சுன்னத்தான தொழுகைக்கும் மத்தியில் ஒரு பேச்சைக்கொண்டோ அல்லது இன்னொரு இடத்தை மாற்றுவதைக் கொண்டோ இடைவெளி விடுவது விரும்பத்தக்கது.
(இதிலே) மாற்றுதலில் மிகவும் சிறந்தது வீட்டிலிருந்தே தொழுகைக்காக செல்வதாகும். ஏனெனில், ஒரு மனிதனுக்கு கடமையான பர்ழான தொழுகைகளைத் தவிர மற்ற தொழுகைகளை வீட்டிலே தொழுவதுதான் சிறந்தது.
عن معاوية رضي الله عنه قال : (إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا بِذَلِكَ ، أَنْ لَا تُوصَلَ صَلَاةٌ بِصَلَاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ) . رواه مسلم في صحيحه (1463)
நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறியதாக முஆவியா றழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள் : “நீ ஜும்ஆ தொழுததும் (ஏதேனும் வெளிப்பேச்சு) பேசாதவரை அல்லது பள்ளிவாயலிலிருந்து புறப்பட்டுச் செல்லாத வரை தொழாதீர்! இவ்வாறுதான் அல்லாஹ்வின் தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் எங்களுக்கு உத்தரவிட்டார்கள். அதாவது, (கடமையான) ஒரு தொழுகைக்கும் (கூடுதலான) மற்றொரு தொழுகைக்குமிடையே ஏதேனும் பேச்சுக்கள் பேசாதவரை, அல்லது (பள்ளிவாசலில் இருந்து) புறப்பட்டுச் செல்லாதவரை அவ்விரு தொழுகைகளையும் (சேர்ந்தாற்போல்) அடுத்தடுத்து தொழக்கூடாது” என்று கூறினார்கள். (ஆதாரம் முஸ்லிம் -1463)
இமாம் அந்நவவீ றஹிமஹுல்லாஹ் அவர்கள் முஸ்லிம் கிரந்தத்திற்கான தனது விளக்க நூலிலே கூறினார்கள் ; “இதிலே ஷாபிஃ மத்ஹபைச் சேர்ந்த அறிஞர்களின் கூற்றுக்கு ஆதாரம் உள்ளது. அதாவது பர்ழான தொழுகை தொழுத இடத்தை விட்டும் வேறு இடத்தில் உபரியான தொழுகைகளை தொழுவது விரும்பத்தக்கதாகும். இன்னும் ஸுஜுது செய்யும் இடங்களை அதிகப்படுத்திக்கொள்வதற்காகவும், உபரியான தொழுகையின் வடிவம் பர்ழான தொழுகையின் வடிவத்திலிருந்து வேறுபடுவதற்காகவும். உபரியானதை வீட்டில் தொழுவதே மிகவும் சிறந்தது, அப்படி இல்லை என்றால் அதே பள்ளிவாயிலிலோ அல்லது வேறு இடத்திலோ தொழுவது ஏற்றதாகும்.
அத்துடன் “கதைக்கின்ற வரை” என்ற வாசகத்தின் மூலம் இரண்டுக்கும் மத்தியிலான பிரிவு பேச்சின் மூலமும் அமையலாம் என்பதற்கான ஆதாரமாகவுள்ளது. என்றாலும், ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு மாற்றுவதே மிகவும் சிறந்ததாகும்.” அல்லாஹ்வே அறிந்தவன்.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ إِذَا صَلَّى أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ ، يَعْنِي : السُّبْحَةَ) أي : صلاة النافلة بعد الفريضة.  أبو داود (854) وابن ماجه (1417) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه .
நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களைத் தொட்டும் அபூஹுரைரா றழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள் : “உங்களில் ஒருவர் பர்ழான தொழுகையை தொழுதால் முன்னால் சென்றோ அல்லது பின்னால் வந்தோ அல்லது வலதோ அல்லது இடதோ நோக்கிவந்து உபரியான தொழுகையை தொழுவதற்கு முடியாதா?” (ஆதாரம் : அபூதாவூத்-854, இப்னு மாஜா-1417) இமாம் அல்பானீ அவர்கள் இதனை ஆதாரபூர்வமானது என தனது “ஸஹீஹ் இப்னு மாஜா“வில் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள்.
ஷைஹுல் இஸ்லாம் இப்னு தைமியா றஹிமஹுல்லாஹ் அவர்கள் கூறினார்கள் : “பர்ழான தொழுகை, ஜும்ஆத் தொழுகை போன்றவைகளின் பின்னரான உபரியான தொழுகைகளுக்கும் கடமையான தொழுகைகளுக்கும் மத்தியில் ஒரு இடைவெளி இருப்பது நபிவழியாகும்.

மாறாக, ஒரு தொழுகைக்கும் மற்ற தொழுகைக்கும் மத்தியில் எழுவதைக் கொண்டோ அல்லது பேசுவதைக் கொண்டோ பிரிக்காமால் தற்பொழுது அதிகமான மனிதர்கள் செய்வதைப்போன்று பர்ழான தொழுகையில் ஸலாம் கொடுத்த பின் சுன்னத்தான இரண்டு ரக்ஆத்துக்களை எந்தவித இடைவெளியுமில்லாமல் உடனே தொழக்கூடாது. இச்செயற்பாடு நபியவர்களால் தடைசெய்யப்பட்ட ஆதாரபூர்வமான ஒரு விடயமாகும். ஏனெனில் இபாதத்திற்கும் இபாதத் அல்லாததிற்கும் மத்தியில் வேறுபடுத்துவதைப்போன்று பர்ழுக்கும் சுன்னாவிற்கும் மத்தியில் வேறுபடுத்துவது இதன் ஹிக்மத்தாக இருக்கின்றது. எனவேதான் நோன்பு திறப்பதை விரைவுபடுத்துவதுடன், நோன்பு பிடிப்பதினை (ஸஹர் நேரத்தை) பிற்படுத்துவதும் விரும்பத்தக்க செயற்பாடாக உள்ளது.
அத்துடன் நோன்புப் பெருநாள் தினத்தில் பெருநாள் தொழுகைக்கு முன்னர் சாப்பிடுமாரும், ரமழான் மாதத்தை ஓர் அல்லது இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னர் நோன்பு நோற்று ரமழானை வரவேற்பதையும் தடுத்தார்கள். ஏனெனில், இவைகளெல்லாம் மார்க்கத்தில் ஏவப்பட்ட நோன்பிற்கும் மற்ற நோன்பிற்கும் மத்தியில் ஒரு பிரிவு இருக்கவேண்டும் என்பதுடன் இபாதத்திற்கும் இபாதத் அல்லாத காரியங்களுக்கு மத்தியிலும் ஒரு பிரிவு இருக்க வேண்டும் என்பதனாலாகும். இவ்வாறே அல்லாஹுத்தஆவால் கடமையாக்கிய ஜும்ஆ மற்றவைகளிலிருந்து வேறுபாடுகின்றது.“ (அல்பதாவா அல்குப்ரா 2-359)
“எனவே, பர்ழான மற்றும் சுன்னத்தான தொழுகைக்கு மத்தியில் ஒரு பிரிவு இருப்பதற்கான காரணி என்னவென்றால் ஒன்றை மற்றையதிலிருந்து வேறுபடுத்தி காட்டுவதாகும்.

இன்னும் சில அறிஞர்கள் அதற்கான மற்றுமொரு காரணியை குறிப்பிடுகின்றார்கள் : நாளை மறுமையில் அவனுக்காக ஸுஜுது செய்த இடங்கள் சாட்சிசொல்லும் என்பதனாலுமாகும்.” (முன்னர் கூறப்பட்ட இமாம் நவவீ அவர்களின் கருத்தை போன்ற கருத்தாகும்)
அர்ரம்லி அவர்கள் கூறினார்கள் : “ஸுஜுது செய்யுமிடங்களை அதிகப்படுத்திக் கொள்வதற்காக வேண்டி ஒரு பர்ழான தொழுகைக்குப் பின் இன்னொரு பர்ழான தொழுகையை தொழுவதற்கோ அல்லது சுன்னத்தான தொழுகையை தொழுவதற்கோ ஓர் இடத்திலிருந்து இன்னோர் இடத்தில் தொழுமிடத்தை மாற்றிக் கொள்வது சுன்னத்தான வழிமுறையாகும். ஏனெனில் இச்செயலின் மூலம் பூமியை இபாதத்தைக் கொண்டு உயிர்ப்பித்தான் என்பதால் அவனுக்காக வேண்டி அந்த இடங்கள் நாளை மறுமையில் சாட்சி சொல்லும். அப்படி ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றுமொரு இடத்தில் மாற்ற முடியவில்லை என்றால் ஒருவருடன் பேசுவதின் மூலமாவது இரண்டு தொழுகைகளையும் பிரித்துக்காட்டுவாயாக.”(நிஹாயதுல் முஹ்தாஜ் 1-552)
யாவும் அறிந்தவன் அல்லாஹ் ஒருவன் மாத்திரமே.
அரபியில் : https://islamqa.info/ar/116064
தமிழில் : றஸீன் அக்பர் (மதனி)

நபி பிறந்தநாள் கொண்டாட்டம் என்பது ஒரு பழைய பிரச்சினை என்றாளும் சமூகத்தில் ஆங்காங்கே புதிதாகப் பேசப்பட்டுக்கொண்டுதான் இருக்கிறது. அந்தவகையில் இந்த கொண்டாட்டத்திற்க்கும் மார்கத்திற்கும் என்ன தொடர்பு இருக்கின்றது என்பதை நடுநிலை தவறாமல் சில கேள்விகளை எழுப்பி பதில் தேடுவோம்.     
குறிப்பு : இங்கு அறிஞர்களின் கூற்றுகளை பதிவு செய்யும் போது (வஹ்ஹாபிகள் என்று அறியாமை காரணமாக சிலரால் அழைக்கப்படும்) உலமாக்களின் கூற்றுகளை முற்றாக தவிர்த்து ஏனைய உலமாக்களின் கூற்றுகளையே பதிவிடுவோம்.
🔵 நபிமொழிகளை அறிவிப்பு செய்த அறிவிப்பாளர்கள் யாராவது இந்த கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனரா..?
இமாம் புஹாரி, இமாம் முஸ்லிம் அல்லது தாபிஉன்களில் யாராவது..? அல்லது ஸஹாபாக்களில் ஒருவராவது கொண்டாடினார்களா ..? சரி நபி (ஸல்) அவர்களாவது கொண்டாடிய அறிகுறிகள் இருக்கின்றனவா...?
எப்படி அப்பேர்பட்ட சமுகத்திற்க்கு வராத சிந்தனை எம்மில் சிலருக்கு வந்தது...?
🔵 இது பித்அத், இதற்கும் மார்க்கத்திற்கும் சம்பந்தம் கிடையாது என யார்யார் கூறியுள்ளனர் (உலமாக்கள்)..?
மீலாது நபிக் கொண்டாட்டம் பித்அத் என்று கூறிய அறிஞர்கள்.
 இமாம் ஷாதிபி (ரஹ்( , நூல் அல்இஃதிஸாம் (1/34) | பதாவா அஷ்ஷாதிபி (203)
 இமாம் பாகிஹானி (ரஹ்) , நூல் அல் மவ்ரித் பீ அமலில் மவ்லித் (20-21)
 இமாம் இப்னுல் ஹாஜ் மாலிகி (ரஹ்) , நூல் : அல் மத்ஹல் (2/312)
 இமாம் முகம்மத் அல் ஹப்fபார் மாலிகி (ரஹ்) , நூல் அல்மிஃயாருல் முஃரிப் வல்ஜாமிஉல் முக்غரிப் (7/99-100)
 ஷெய்ஹ் அல் பஷீர் அல் இப்ராஹீமி (ரஹ்) நூல் : ஆஸாருல் அல் பஷீர் அல் இப்ராஹீமி (2/341)
 ஷெய்ஹ் முஹம்மத் அல் கஸாலி அவர்கள் கூறுவதாவது : இவ்வாறான கொண்டாட்டங்களை நிலைநாட்டுவதன் மூலம் அல்லாஹ்வை நெருங்குவதென்பது அடிப்படை இல்லாத வனக்கமாகும்.... அந்த வகையில் நாம் இந்தக் கொண்டாட்டங்கள் மற்றும் இவைகளின் விதங்களைப் பொருத்தமட்டில் பித்அத்துக்கள் என்ற பொதுவான சட்டத்தின் பக்கமே செல்கிறோம். அவைகள் காரணங்கள் சொல்லப்பட விடாமல் ஒழிக்கப்பட வேண்டும்..... இவைகளை முழுமையாக இல்லாமலாக்குவது ஆன்மீக லவ்கீக கடப்பாடு.... நூல் : லைஸ மினல் இஸ்லாம் (252)
 ஷெய்ஹ் யூஸுப் கர்ழாவி அவர்கள் இது தொடர்பாக பேசிய உரைகளைப் பார்க்கும் போது "இது மார்க்கத்தில் உள்ள வணக்கம் அல்ல, மாறாக அரசியல் நோக்கங்களுக்காக இஜிப்டில் பாதிமிய்ய காலகட்டத்தில் மக்களை அரசியல் விடயங்களில் ஈடுபடாமல் தடுக்கக் கையாண்ட யுத்தி என்று கூறுவதைக் காணலாம். (Al Jazeera)
🔵 இதை ஆதரிக்கும் உலமாக்களே ஏதேனும் இது தொடர்பாக விமர்சனங்கள் செய்துள்ளனரா...?
ஆம்.....
மவ்லித் நபி கொண்டாட்டத்தை ஆதரிக்கும் தரீகத்து ஷெய்ஹு மார்களில் ஒருவரான ஷெய்ஹ் #அப்துல்லா_அல்குغமாரி அவர்கள் கஸீததுல் புர்தா புகழ் பாடலுக்கு (ومن علومك علم اللوح والقلم) அதாவது மறைவான அறிவை அறியும் சக்தி நபி வர்களுக்கு உண்டு என்ற கருத்தை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் உள்ள கவியடிக்கு மறுப்பத் தெரிவிக்கையில்
 நபி ஸல்லல்லாஹுஅலைஹி வஸல்லம் அவர்களைப் புகழும் நபர் மார்க்கத்தில் உறுதியில்லாத வற்றைக் கொண்டு புகழ் பாடுவதன் மூலம் பொய்யனாகி விடுகிறார், அத்தோடு நபி அவர்கள் "என் மீது வேண்டுமென்றே பொய்யுரைத்தவன் நரகில் தன் இருப்பிடத்தை அமைத்துக் கொள்ளட்டும்" என்ற எச்சரிக்கைக்குள்ளாகி விடுவான்.....
அந்தவகையில் மவ்லித் புத்தகங்களில் காணப்படும் அடிப்படையற்ற அளவுகடந்த புகழாரங்களான மிஃராஜ் சம்பவம் போன்ற அம்சங்கள் எரிக்கப்பட்ட வேண்டும், அதனுடையவர்கள் அவைகளை வாசிப்பவர்கள் நரகில் எரிக்கப்படாமல் இருப்பதற்காக...... நூல் : முல்ஹக் அன் கஸீததில் புர்தா (77)
🔵 இதனை ஆதரித்து அறிஞர்கள் பத்வாக்கள் வழங்கியுள்ளனரா..?
இதனை ஆதரித்து பல அறிஞர்கள் தவறுதலாக தீர்ப்பு வழங்கி இருக்கின்றனர்... அவர்களை மதிக்கிறோம் கண்ணியப்படுத்துகிறோம்
 அவ்வனைத்து அறிஞர்களும் தற்காலத்தில் அரங்கேற்றப்படும் நிகழ்வுகளை ஆதரிக்கவில்லை மாறாக அவைகளை விமர்சித்துள்ளார்கள். அத்தோடு அவர்கள் அனைவரும் இது நபி அவர்களின் காலத்திலோ ஸஹாபாக்கள் மற்றும் தபிஈன்கள் காலத்திலோ காணப்படவில்லை என்பதையும் ஏற்றுக் கொண்டுள்ளனர்.
தவறுகள் இன்றி அதை நிலைநாட்டுவது பித்ஆ ஹஸனா (நல்ல பித்ஆ) என்று கூறியுள்ளனர்[ உ+ம் இமாம் இப்னு ஹஞர் அஸ்கலானி, இமாம் ஸஹாவி, இமாம் ஸுயூதி (ரஹ்)]
நூல் : அல்பதாவா அல்குப்ரா (1/196)
அஸ்ஸீரா அல் ஹலபிbய்யா (1/83-84)
ஹாவி லில் பதாவா (1/229)
 பித்ஆ ஹஸனா என்று கருதி அனுமதி வழங்கிய உலமாக்கள் பொருத்தமட்டில் முந்தைய உலமாக்களின் பார்வையில் அவர்கள் தவறிழைத்தவர்களாவர்.
காரணம் மார்க்கத்தில் நல்ல பித்ஆ என்பது கிடையாது. இதைப்பற்றி ஸஹாபாக்கள் தொடக்கம் பல அறிஞர்கள் எச்சரித்துமுள்ளனர்.
ஏன் இமாம் இப்னு ஹஜர் ரஹ் அவர்கள் கூட இது பற்றி கூறியதாவது ; "மார்க்கத்தில் பித்அத் என்பது கெட்ட விடயமே மாறாக மொழிரீதியாக பார்த்தால், எந்த ஒரு முன்னுதாரணமும் இல்லாமல் புதிதாக உறுவாக்கப்பட்டவை அது நல்லதோ கெட்டதோ பித்ஆ என்று சொல்லப்படும்." நூல் : பத்ஹுல் பாரி (13/253)
🔵 சிலர் இதற்கு சில குர்ஆன் வசனங்கள் மற்றும் ஹதீஸுகளில் ஆதாரங்கள் இருக்கின்றன என்று கூறுகின்றனரே..?
அப்படி சொல்வோர் பொதுப்படையாக வந்த வசனங்களை வைத்து இது தான் இதறகு ஆதாரம் என்று எந்த ஒரு அறிஞரின் விளக்கங்களையும் மேற்கோள் காட்டாமல் தாமாகவே புரிந்து கொண்டு பேசுவார்கள்.
அப்படி யாரையாவது ஓர் அறிஞராவது இதற்கு இதுதான் விளக்கம் என்று சொல்லியுள்ளாரா என்று கேட்டால் அதற்கு பதில்கிடைப்பதில்லை.
ஸஹாபாக்கல் புரியாத விளக்கத்தையா இது விடயத்தில் இவர்கள் புரிந்தது விட்டார்கள்...?
🔵 அப்படி என்றால் இந்த பித்ஆவை யார் முதலில் உருவாக்கியது..?
மவ்லித் நபி கொண்டாட்டத்தின் துவக்கம்.
 இக் கொண்டாட்டம் முதலில் ஹிஜ்ரி நான்காம் நூற்றாண்டின் இறுதிப் பகுதியில் பாதிமிய்யாக்கள் என்று தன்னை மக்கள் மத்தியில் பொய்யாக அறிமுகப்படுத்திய மஜூஸிய வழி வம்சத்தைச் சேர்ந்த உபைதியாக்களாகும். நூல் : கிதாபுர் ரவ்ழதைன் பீ அஹ்பாரித் தவ்லதைன் (200 - 202)
இவர்களைப் பற்றிய சில வறளாற்றாசிரியர்களின் கருத்து.
 இமாம் மக்ரீசி (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது :
இந்த ஆட்சியாளர்கள் அவர்களுடைய காலப் பகுதியில் பல பித்அத்தான கொண்டாட்டங்களையும் பிறந்தநாள் விழாக்களையும் புதிதாக உண்டாக்கிணார்கள். அவைகளுள்; மவ்லித் நபி, மவ்லித் அலி, மவ்லித் பாதிமா, மவ்லித் ஹஸன், மவ்லித் ஹுஸைன், அந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஆட்சி செய்த அரசரின் மவ்லித் என்று பல கொண்டாட்டங்களைக் குறிப்பிடலாம்.... நூல் : அல் ஹிதத் : (2/436)
 இமாம் இப்னு கஸீர் (ரஹ்) அவர்கள் இந்த உபைதியாக்கள் பற்றி கூறுவதாவது : பெரும் செல்வந்த ஆட்சியாளர்களாகவும் கொடுங்கோலர்களாகவும் அநியாயம் இழைக்கக் கூடியவர்களாகவும் பண்பாட்டில் அழுக்கானவர்களாகவும் காணப்பட்டனர். அவர்களின் ஆட்சியில் பல பித்அத்கள், வெருக்கத்தக்க நிகழ்வுகள் உறுவெடுத்தன, குழப்பவாதிகள் அதிகரித்தனர், பக்குவமான அறிஞர்கள் குறைந்து காணப்பட்டனர். நூல் : தாரீஹுல் ஹுலபா ( 16/456)
 இமாம் ஸுயூதி (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது : நான் (எனது நூலில்) உபைதிய்ய ஆட்சியாளர்களில் யாறையும் குறிப்பிடவில்லை காரணம்; அவர்களின் ஆட்சி முறையற்றது..
மேலும் அவர்களின் பாட்டனார் ஓர் மஜூஸி, இவர்களை பாதிமிய்யா என்று பெயர்சூட்டியவர்கள் பொதுமக்களில் ஜாஹில்கள் என்று கூறியுள்ளார்
இந்த மவ்லித் கொண்டாட்டத்தை முதலில் ஓர் ராபிழி (ஷீஆ) தான் ஆரம்பித்தான் என்ற விடயம் பின்னால் வந்த மவ்லித் ஆதரவாளர்களுக்கு சங்கடமாக அமைந்த போது இதனை முதலில் ஆரம்பித்தவர் அரசர் முழப்பர் அபூ ஸஈத் என்பவர்தான் என்று எண்ணி இந்த கூற்றை இமாம் இப்னு கஸீர் தான் கூறினார் என்று அவரோடு இணைத்துக் கூறிவிட்டனர் மாறாக விடயம் அவ்வாறல்ல இமாம் அவர்கள் அந்த அரசர் பற்றி கூறுகையில் : அவர் ரபீஉல் அவ்வல் மாதத்தில் மல்லித் கொண்டாட்டத்தை விமர்சையாக எடுப்பார்கள்... என்றார். மாறாக அவர்தான் முதலில் ஆரம்பித்தார் என்று கூறவில்லை. நூல் : அல்பிதாயா வன்னிஹாயா (13/136-137)
இப்படிப்பட்டவர்களிடம் இருந்துதானா இந்த பித்ஆவை எடுக்க வேண்டும்...?
🔵 இது எப்படி முஸ்லிம்களிடையே வேகமாகப் பரவியது..?
அதற்குரிய முக்கிய காரணிகளில் ஒன்று கிறிஸ்தவர்களை சூழ வாழ்ந்த முஸ்லிம்கள் அதாவது கிறிஸ்தவர்கள் நபி ஈஸா (அலை) அவர்களின் பிறப்பைக் கொண்டாடியபோது முஸ்லிம்களும் நபி அவர்களின் பிறப்பைக் கொண்டாட நேர்ந்தமை.
இதை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் இமாம் ஸஹாவி (ரஹ்) (மவ்லிதை ஆதரிக்கும் அறிஞர்) அவர்கள் கூறியதாவது ; சிலுவை வாசிகள் தங்களது நபி பிறந்த இரவை பெரும் விழாவாக எடுக்கின்றனர் என்றால் முஸ்லிம்கள் (தங்களது நபி பிறப்பை) கண்ணியப்படுத்துவதில் அவர்களை விட குறிப்பிடத்தக்கவர்கள், சிறந்தவர்கள். என்றார்
அதற்கு மறுப்பாக இமாம் முல்லா அலி காரி (ரஹ்) அவர்கள் : நாங்கள் வேதம் கொடுக்கப்பட்டோருக்கு மாற்றம் செய்ய ஏவப்பட்டுள்ளோம் என்று கூறினார்கள். நூல் : அல்மவ்ரிதுர் ரவி பில் மவ்லிதின் நபவி (29)
🔵 நபி (ஸல்) அவர்கள் எப்பொழுது பிறந்தார்கள் என்ற சரியான தகவல் உண்டா..?
 இது விடயத்தில் பல கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கின்றன, காரணம் நபி அவர்களின் பிறந்த தினத்தைப் பற்றி வந்திருக்கும் பல அறிவிப்புகள் ஆதாரப்பூர்வமற்றவை. கிட்டத்தட்ட எட்டு நிலைப்பாடுகள் அறிஞர்கள் மத்தியில் காணப்படுகின்றன. அஸ்ஸீரா அந்நபவிய்யா(1/199) பார்க்க
அதிலும் ஹதீஸ்களையுடன் தொடர்புள்ள வரலாற்றாசிரியர்கள் ரபீஉனில் அவ்வல் பிறை 08 ல் பிறந்தார்கள் என்று குறிப்பிடுகின்றனர்.
 இமாம் இப்னு கஸீர் ரஹ் அவர்கள் கூறுவதாவது :  இதைத்தான் அல் ஹாபில் முஹம்மத் பின் மூஸா ஹுவாரஸ்மி (ரஹ்) அவர்கள் தேர்வு செய்துள்ளார்கள். காரணம் இமாம் மாலிக் அவர்கள் ஸஹீஹான அறிவிப்பாளர் தொடருடன் இதனை அறிவித்துள்ளார்கள்.  நூல்: அஸ்ஸீரா அந்நபவிய்யா : (1/199)
 வானவியல் ஆய்வளர்கின் கருத்துப்படி ரபீஉனில் அவ்வல் பிறை 9ல் பிறந்தார்கள் என்று உஸ்தாத் முஹம்மத் ஹில்ரி மற்றும் ஷெய்ஹ் முபாரக் பூரி போன்ற அறிஞர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர். நூல் : நூருல் யகீன் பீ ஸீரதி ஸெய்யிதில் முர்ஸலீன் (09), அர்ரஹீகுல் மஹ்தூம் (44)
 பிறை 12 என்பது பிரபலமான கருத்து, பல அறிஞர்களது கருத்தும் கூட , உ+ம் இப்னு இஸ்ஹாக் (ரஹ்) நூல் : அஸ்ஸீரா அந்நபவிய்யா : (1/199)
ஆகவே இது தொடர்பாக ஓர் ஸஹீஹான சான்று இல்லாமல் எப்படி பிறை 12 எனக் குறிப்பிடுவது...?
அப்படியே 12 நாம் குறிப்பிடுவோமாயின் அதே போன்று பல அறிஞர்களின் பிரபலமான கருத்துதான் நபி அவர்கள் இறந்ததும் அதே பிறை 12 ரபீஉனில் அவ்வல் மாதம் என்பது. இந்த நாளில் சந்தோசப்படுவதா அல்லது கவலைப் படுவதா...? ஸஹாபாக்கள் நபி பிரிந்த நாளில் எப்படி இருந்தார்கள்..?
அந்த வகையில் இக் கொண்டாட்டத்தில் அறியாமை காரணமாக ஈடுபடும் மக்களை அல்லாஹ் நல்வழிப் படுத்துவானாக...!
நம் அனைவருக்கும் நேர் வழி காட்டுவானாக...! ஆமீன்

சற்று சிந்திப்போம் நடுநிலை தவறாமல்.
                                                                                                          தொகுப்பு ;
                                                                                              Ahsan Ibnu Asman Muhajiri

நாம் நாள் தோறும் பல்வேறு விதமான செயல்களில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றோம். அவைகளில் சில நேரங்களை வணக்க வழிபாடுகளுக்காக ஒதுக்கிக் கொண்டிருக்கின்றோம். இன்னும் சில நேரங்களை உலகக் காரியங்களுடன் தொடர்புடையவைகளாக ஆக்கியிருக்கின்றோம். இந்தடிப்படையில் நாம் செய்கின்ற வணக்கங்களுடன் சம்பந்தப்பட்ட காரியங்களையும் பிரித்துக் காட்டுவது இந்த நிய்யதாகும்.

நாம் செய்கின்ற வணக்கங்கள் அல்லாஹ்விடத்தில் ஏற்றுக் கொள்ளப்படுவதாக இருந்தால் நிய்யத் மிக முக்கியமான ஒன்றாக இருக்கின்றது. இதனால் தான் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள்

“செயல்கள் அனைத்தும் எண்ணங்களைக் கொண்டே அமைகின்றன…”
(புஹாரி முஸ்லிம்)

எனவே இக்கட்டுரையின் மூலமாக நிய்யத் என்றால் என்ன? அதனுடைய சரியான இடம் என்ன? சமூகத்தில் இந்த விடயத்தில் காணப்படுகின்ற பித்அத்கள் என்ன? என்பதை தெளிவுபடுத்தலாமென நினைக்கிறேன்.

நிய்யத் என்றால் என்ன ?

மொழி ரீதியாக நிய்யத் ( نية ) என்ற சொல் நவா ( نوى ) என்ற சொல்லிலிருந்து வந்ததாகும். நவா என்றால் எண்ணினான் என்பது பொருளாகும். நிய்யத் என்றால் நாடுதல் என்பது பொருளாகும்.

(பதாயிஉஸ் ஸனாயிஃ 1/127 ) (ஜாமிஉல் உலூம் வல்ஹுகும் பக்கம் 15)
மார்க்க ரீதியாக நிய்யத் என்பதன் விளக்கத்தை இமாம்கள் பின்வருமாறு தெளிவு படுத்துகின்றார்கள்.

இமாம் இப்னு ஆப்தீன் என்பவர் சொல்லும் போது, “நிய்யத் என்றால் ஒரு செயலை செய்கின்ற போது அதன் மூலம் அல்லாஹ்வை நெருங்குவதாகவும் கட்டுப்படுவதாகவும் நாடுதல். (ஹாஷியா : 1/105)

இமாம் நவவி றஹிமஹுல்லாஹு அவர்கள் கூறினார்கள் “நிய்யத் என்றால் ஒரு பர்ளையோ அல்லது ஏதாவது ஒன்றை செய்யும் போது உள்ளத்தினால் உறுதி கொள்வதாகும். (அல் மஜ்மூஃ 1/353)

இப்படி ஒவ்வொரு இமாம்களும் விளக்கம் சொல்லியிருக்கின்றார்கள். இப்படிப்பட்ட இந்த விளக்கங்கள் யாவும் உணர்த்துகின்ற பொருள் உள்ளத்தினால் நாடுவதாகும்.

நிய்யத்தினுடைய இடம் என்ன ?

இன்று சமூகத்தில் இருக்கின்ற மார்க்க சட்டதிட்டத்துடன் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சினைகளில் ஒன்றுதான் நிய்யத்தினுடைய சரியான இடம் எதுவென்பது பற்றியாகும். அதிகமான உலமாக்கள் சொல்லக் கூடிய விளக்கம் நிய்யத்தினுடைய சரியான இடம் உள்ளமாகும். (அல் பதாவா அல் குப்ரா 2/95) (அதபுத் துன்யா வத்தீன்- பக்கம் 18)

இந்த வாதத்தினை முன்வைப்பவர்கள் அல்குர்ஆனில் உள்ளத்துடன் சம்பந்தப்பட்டு வருகின்ற (7:179)(6:25)(22:46) ஆகிய வசனங்களை ஆதாரமாக காட்டுவதுடன் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களது ஸூன்னாவிலிருந்தும் “உடலில் ஒரு சதைப் பகுதி இருக்கிறது. அது சீராகினால் உடல் முழுதும் சீராகி விடும் அது கெட்டு விட்டால் உடல் முழுதும் கெட்டுவிடும் அதுதான் உள்ளமாகும். (புஹாரி :52) (முஸ்லிம் :1599)

என்ற ஹதீஸினைக் கூறுகின்றார்கள். இந்தடிப்படையில் எல்லா நடவடிக்கைகளையும் தீர்மானிப்பது உள்ளமாகத்தான் இருக்கின்றது. எனவே நிய்யத்தினுடைய சரியான இடம் உள்ளமாகும் எனக் கூறுகின்றனர். இன்னும் சில இமாம்கள் நிய்யத்தினுடைய இடமாக தலைக்கும் உள்ளத்திற்கும் இடைப்பட்ட பகுதி எனக் கூறுவதன் மூலம் வாயினால் மொழிவதை சூசகமாகக் கூறுகின்றார்கள். (தப்யீனுல் ஹகாயிக் 4/32) (அல் பஹ்ருல் முஹீத் 1/122)

என்றாலும் இவர்களுடைய வாதம் ஏற்றுக் கொள்ள முடியாததாகக் காணப்படுகின்றது. எனவே நிய்யத்தினுடைய சரியான இடம் உள்ளமாகும்.
நிய்யத்தை வெளிப்படையாக மொழிவதன் சட்டம்: நிய்யத்தினுடைய சரியான இடம் உள்ளம் என்பதில் அதிகமான உலமாக்கள் ஏகோபித்திருந்தாலும் வாயினால் மொழிவதன் சட்டத்தில் சிலர் கருத்து வேறுபாடு கொள்கின்றனர்.

சில உலமாக்கள் வாயினால் மொழிவதென்பது மார்க்கம் சொல்லித் தராத விடயமாகும் என்று கூறுகின்றனர். இப்படியே இமாம் இப்னு தைமியா ரஹிமகுல்லாஹ் அவர்கள் அல் பதாவா அல் குப்ரா (1/214) என்ற நூலிலும் அல் புரூஃ (1/139) என்ற நூலிலும் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார்கள்.

இப்படி மார்க்கம் சொல்லித் தராத காரியம் என்று சொல்லக்கூடிய உலமாக்களில் சிலர் ஹஜ்ஜுடைய நேரத்தை மாத்திரம் அதிலிருந்து விதிவிலக்களிக்கின்றார்கள். இதல்லாத மற்றைய வணக்கங்களுக்கான நிய்யத்தை வாயினால் மொழிவதை பித்அத் என்று சொல்கின்றனர். (அல் இக்னா 1/24)

இவ்வாறு ஹஜ்ஜினுடைய நிய்யத் விடயத்தில் விளக்கம் சொல்லக்கூடிய உலமாக்கள் அதனை இரகசியமாக செய்வதே விரும்பத்தக்கது என்றும் கூறியிருக்கின்றார்கள். இது முதலாவது சாராரது வாதமாகும்.

இன்னும் சில உலமாக்கள் எல்லா அமல்களது நிய்யத்தையும் வாயினால் மொழிவது விரும்பத்தக்க காரியம் என்கின்றனர். இவ்வாறு சொல்லக்கூடியவர்கள் யாரென்றால் இமாம் அபூ ஹனிபா றஹிமஹுல்லாஹு அவர்களைப் பின்பற்றக்கூடியவர்களும் (ஹாஷியா 1/108) இமாம் ஷாபிஃ றஹிமஹுல்லாஹ் அவர்களை பின்பற்றுபவர்களுமே(மஜ்மூஃ 6/302)

இந்தக் கருத்தினை சொல்லக்கூடிய இந்த இரண்டு சாராரும் வாயினால்தான் மொழிய வேண்டும் என்று கூறவில்லை. மாற்றமாக வாயினால் மொழிவது விரும்பத்தக்கதே என்று கூறியிருப்பதையும் கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும்.

▪இந்த இரண்டு சாராரும் வைக்கக்கூடிய ஆதாரங்கள்.

இரண்டாவது சாராரான நிய்யத்தை வாயினால் மொழிவது விரும்பத்தக்கது எனக்கூறக் கூடியவர்கள் ஹஜ் உம்ராவின் போது தல்பியாக்களை வெளிப்படையாக சொல்கின்றீர்களே எனவே நிய்யத்தை வாயினால் மொழிவதும் விரும்பத்தக்கதாகும் எனக் கூறுகின்றனர்.

உண்மையில் தல்பியா என்பது வேறு நிய்யத் என்பது வேறு. இவ்விரண்டுக்குமிடையே எந்தத் தொடர்பும் கிடையாது. நிய்யத் என்பது ஒன்றை செய்வதற்கு முன் அந்தக் காரியத்தை அந்தக் காரியத்தை செய்யப் போகின்றேன் என உள்ளத்தால் எண்ணுவதைக் குறிக்கின்றது. தல்பியா என்பதன் பொருள் பதிலளித்தல் என்பதாகும். அல்லாஹ் ஹஜ் உம்ராவை நிறைவேற்றுமாறு கட்டளையிட்டிருக்கிறான். 

எனவே ஹஜ் உம்ராவை நிறைவேற்ற அந்த இடங்களுக்கு வந்து அல்லாஹ்வுடைய கட்டளைக்கு பதிலளித்துவிட்டேன் என்று கூறுவது தல்பியாவாகும். எனவே தல்பியா என்பது ஒரு செய்யுகின்ற போது கூறுவது. நிய்யத் என்பது ஒரு செயலை செய்வதற்கு முன் எண்ணுவதைக் குறிக்கின்றது. எனவே யாரெல்லாம் ஹஜ் உம்ராவை நிய்யத்தினுடைய விடயத்துக்கு ஆதாரம் காட்டுகின்ற

                                                      
                                                                        மௌலவி பர்ஹான் அஹமட் ஸலஃபி

மனித வாழ்விற்கு அத்தியவசியமான ஐந்து அம்சங்களைப் பாதுகாக்கும் விதமாக எமது மார்க்கம் அமைந்துள்ளது என்று எமது உலமாக்கள் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்கள். அந்தவிதத்தில் ஒருவரின் மார்க்கம், உயிர், பரம்பரை, புத்தி, செல்வம் ஆகியன பாதுகாக்கப்படும் முகமாக எமது மார்க்கத்திலுள்ள அனைத்து ஏவால் விலக்கல்களும் அமைந்துள்ளன.    
அவற்றுள் புத்தி என்ற அம்சம் பிரதான இடத்தை வகிக்கின்றது. அது நல்ல முறையில் பாதுகாக்கப்பட்டால் தான் ஏனைய நான்கு அம்சங்களும் சீர்பெறுகின்றன. மாறாக, ஒருவரிடத்தில் சரிவரப் புத்தி காணப்படாத போது அவரிடத்தில் மார்க்கம் காணப்படுமிடத்து அம்மார்க்கத்திற்கு எவ்விதப் பெறுமதியும் இருக்காது. அதேபோன்றுதான் உயிர், பரம்பரை, செல்வம் ஆகியனவும் புத்தியற்றவரிடத்தில் சரியான பயனைக் கொடுக்காது.  
இதனால் தான் மார்க்கம் வணக்கவழிபாடுகள் கடமையாவதற்குப் பிரதான அளவுகோலாகப் புத்தியை அடையாளப்படுத்துகின்றது.
இஸ்லாம் பலவாறான அமைப்புக்களில் புத்தியைப் பாதுகாக்க முயற்சி செய்தாலும் புத்தியை மழுங்கடிக்கச் செய்கின்ற போதைப் பொருட்களின் பரிமாற்றம் பரவலாக எம்சமுகத்திற்கு மத்தியில் காணப்படுகின்றது.
போதைதரும் பொருட்களின் உபயோகம் எம் சமுகத்திற்கு மத்தியில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது தார்தாரியர்களுடைய காலத்திலாகும் என்று ஷைகுல் இஸ்லாம் இப்னு தைமியா ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்கள் தனது ‘அல்பதாவா அல்குப்றா’ என்ற நூலில் கூறியுள்ளார்கள்.
போதைப்பொருட்களின் தாக்கத்தை நல்லமுறையில் அவதானிக்கக்கூடிய ஒருவர் அவை மனித வாழ்வின் மிகமுக்கியமான அடிப்படைகள் ஐந்திற்கும் வேட்டுவைக்கக் கூடியனவாகக் கண்டு கொள்வான்.
உண்மையில் போதைப் பொருட்களுடன் தொடர்புடையவர்களைப் பொருத்தளவில் அவர்கள் தம்முடைய மார்க்க சட்டதிட்டங்களைப் பொறுப்படுத்தாதவர்களாகவும் தம்மீதுள்ள கடமைகள், பொறுப்புக்கள் ஆகியவற்றை சரிவர உணராதவர்களாகவும் அல்லாஹ்வை வழிப்படுகின்ற விடயத்தில் ஆர்வமற்றவர்களாகவும் அவனுக்கு மாறு செய்யும் விடயத்தில் சற்றும் அவனை அஞ்சாதவர்களாகவும் காணப்படுகிறார்கள். இந்நிலை அவர்களுடைய மார்க்க வாழ்க்கையைப் பாதிக்கின்றது ஈற்றில் அதுவே அவர்களுடைய மறுமை வாழ்க்கையை வீணடிக்கக்கூடியதாகவும் அமைந்துவிடுகின்றது.
அதேநேரத்தில் இவ்வுலக வாழ்வில் அவர்கள் சராசரி மனிதனிடத்தில் காணப்பட வேண்டிய சீரான சிந்தனை, பொறுப்புணர்ச்சி, ஆளுமை, ரோஷம் போன்றவற்றை இழந்தவர்களாகக் காணப்படுகிறார்கள். இத்தகையவர்கள் எதார்த்தத்தில் மரணத்தை விற்பனை செய்யக்கூடிய வியாபாரிகளுக்கு மத்தியில் விளையாட்டுப் பொருட்களாகப் பரிதவிக்கின்றார்கள்.
போதையை உண்டாக்கக் கூடிய பொருட்கள் அனைத்தும் ஹராமானதாகும். அவை சிறிதளவு போதையை உண்டாக்கக் கூடியனவாக இருந்தாலும் சரியே!
அல்லாஹுத்தஆலா கூறுகின்றான் விசுவாசங் கொண்டோரே! நிச்சயமாக மதுவும், சூதாட்டமும், (வணக்கத்திற்காக) நடப்பட்டுள்ளவைகளான சிலைகளும், குறிபார்க்கும் (சூதாட்ட) அம்புகளும் (ஆகிய இவையாவும்) ஷைத்தானுடைய செயலிளுள்ள அருவருக்கத்தக்கவையாகும். ஆகவே, இவைகளைத் தவிர்த்துக் கொள்ளுங்கள்! (அதனால்) நீங்கள் வெற்றி பெறுவீர்கள்!’ (அல்மாயிதா: 90)
நபியவர்கள் கூறினார்கள்: ‘சிறிதளவு மற்றும் பெரிதளவு போதையை உண்டாக்கக்கூடிய அனைத்தும் ஹராமானதாகும்.’ (அபூதாவுத்)
நாம் எப்போதும் நல்ல உணவையே பரிமாற வேண்டும் என்ற நோக்கில் மார்க்கம் எமக்குச் சிறந்த உணவு வகைகளை இனங்காட்டியுள்ளது. அவைகளைத்தான் நாம் என்றும் தேர்ந்தெடுத்துப் பரிமாற வேண்டும்.
அல்லாஹுத்தஆலா கூறுகின்றான்: ‘நல்லவைகளையே அவர்களுக்கு (உண்ண) அவர் ஆகுமாக்கி வைப்பார். கெட்டவற்றை அவர்களுக்குத் தடுத்து விடுவார்.’ (அல்அஃராப்: 157)
அல்லாஹ் எமக்குத் தந்த உயிரைப் போக்கிக் கொள்வதற்கு எமக்கு அனுமதி கிடையாது. அவ்வாறு போக்கிக் கொள்வது பெரும்பாவங்களில் ஒன்றாகக் கருதப்படும். போதைப் பொருட்களின் உபயோகத்தால் மனிதன் தன்னுடைய உயிரைக் கொஞ்சம் கொஞ்சமாகப் போக்கிக் கொள்கின்றான்.
அல்லாஹுத்தஆலா கூறுகின்றான்: ‘(உங்களை நீங்களே ஆபத்திற்குள்ளாக்கிக் கொண்டு) உங்களது கரங்களை அழிவின் பக்கம் கொண்டு செல்லாதீர்கள்!’ (அல்பகறா: 195)
மேலும் சில பொருட்கள் பயன்படுத்தப்பட்ட மாத்திரத்திலேயே போதையைத் தராவிட்டாலும் உடம்புக்கு ஒரு வகையான உள்ளுணர்வை ஏற்படுத்தக்கூடியனவாக உள்ளன. அத்தகைய பொருட்களை உபயோகிப்பதும் மார்க்கத்தில் ஹராமானதாகும்.
‘போதையை உண்டுபன்னக்கூடியவை, உள்ளுணர்வை ஏற்படுத்தக்கூடியவை அனைத்தையும் நபியவர்கள் தடைசெய்துள்ளார்கள்’ என உம்மு ஸலமா ரழியல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் அறிவித்துள்ளார்கள். (அபூதாவுத்)
மேற்கூறப்பட்ட ஹதீஸில் இடம்பெறும் ‘முபத்திர்’ என்ற சொல்லுக்கு இமாம் அல்ஹத்தாபி ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்கள் விளக்கம் கூறும்போது உடல் உருப்புக்களில் ஒரு வகையான உட்சாகத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியவை என்றும் அது போதையின் உருவாக்கத்திற்கு ஆரம்பப் படிக்கல்லாக விளங்கும் என்றும் விளக்கமளித்துள்ளார்கள். மேலும், இப்படியான பொருட்கள் தடைசெய்யப்பட்டதன் நோக்கம் மக்கள் போதைதரும் பொருட்களின் பால் நாட்டம் கொள்ளாமல் இருப்பதற்காகும் என்றும் கூறியுள்ளார்கள்.
இவ்விடயம் குறித்து ஷைகுல் இஸ்லாம் இப்னு தைமியா ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்கள் கருத்துத் தெரிவிக்கையில்: ‘எவ்வித போதையையோ புத்தி மழுங்கலையோ உண்டுபன்னாத பன்ஜ் என்ற பொருளைப் பரிமாறுவது எச்சரிக்கைக்காகத் தண்டனை வழங்கப்பட வேண்டிய விடயமாகும்’ என்கிறார்கள். (அல்பதாவா அல்குப்றா)
மேலும், போதைவஸ்துக்களாவன அவற்றின் இறுதிப்பேற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டு ஹராமாக்கப்பட்டுள்ளன என்பதைப் பின்வரும் ஆயிஷா ரழியல்லாஹு அன்ஹா அவர்களின் கூற்றிலிருந்து புரிந்து கொள்ளலாம்.
‘நிச்சயமாக அல்லாஹ் மதுபானத்தை அதனுடைய பெயரை அடிப்படையாக வைத்து ஹராமாக்கவில்லை. மாறாக, அதனுடைய இறுதி முடிவை அடிப்படையாக வைத்தே ஹராமாக்கியுள்ளான். எனவே, மதுபானத்தின் இறுதி முடிவைப்போன்ற முடிவை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒவ்வொரு பானமும் ஹராமானதாகும்.’ (தாரகுத்ணி)
மேலும், இப்னு தைமிய்யா ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்கள் கூறினார்கள்: ‘திராட்சையின் இலையில் இருந்து செய்யப்படும் ஹஷீஷா என்று அழைக்கப்படும் ஒருவகை போதைப்பொருள் ஹராமாக்கப்பட்டதாகும். மதுபானம் குடிப்பவருக்குக் கசையடி கொடுக்கப்படுவது போன்று இதனை உபயோகிக்கின்றவருக்கும் கசையடி கொடுக்கப்பட வேண்டும். மற்றொரு புறத்தில் இது மதுபானத்தைவிட மிக மோசமானதாக உள்ளது. நிச்சயமாக இது புத்தியையும் சராசரி மனிதனிடத்தில் காணப்படும் இயல்பு நிலையையும் பாதிப்படையச் செய்யும். இதன் காரணமாக ஈற்றில் ஒருவர் பெண்களின் குணாதிசயங்களைக் கொண்டவராகவும் ரோஷமற்றவராகவும் மாறிவிடுவார். இன்னும் இதுவல்லாத கெடுதிகளும் இதன் மூலம் உண்டாகும்.’ (அஸ்ஸியாஸா அஷ்ஷரஇய்யா)
இமாம் அஸ்ஸன்ஆனி ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்கள் கூறும்போது: ‘எந்த ஒன்றில் போதையை உண்டாக்கக்கூடிய தன்மை காணப்பட்டாலும் அதனை உபயோகிப்பது ஹராமானதாகும். அது குடிக்கும் வகையைச் சேர்ந்ததாக இல்லாமல் இருந்தாலும் சரியே!’ என்கிறார்கள். (ஸுபுலுஸ் ஸலாம்)
போதைவஸ்துக்களின் உபயோகம் ஏற்படுத்துகின்ற தாக்கங்களை அவதானிக்கையில் அவை மனித வாழ்க்கையை சீர்கெடுக்கக்கூடியனவாகவும் சமுகத்திற்குப் பல பாதிப்புக்களை விளைவிக்கக்கூடியனவாகவும் மார்க்க சட்டதிட்டங்களுடன் நேருக்குநேர் மோதக்கூடியனவாகவும் காணப்படுகின்றன.
எனவே, மனித வாழ்விற்கு பேராபத்தாக விளங்கக் கூடிய இப்போதைப்பொருட்களின் உபயோகத்திற்கு முடிவுகட்டுவது எமது பாரிய பொறுப்பாகும். மார்க்க அறிவைச் சுமந்த மேதைகள் தமது உபன்னியாசங்களின் போது அவசியம் இதுபற்றி சமுகத்திற்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும். நன்மையை ஏவுதல், தீமையைத் தடுத்தல் என்ற அடிப்படையில் போதைப்பொருட்களின் உபயோகத்தைத் தடுத்து நிறுத்துதல் வேண்டும். அத்தோடு இத்தகைய தீய பழக்கவழக்கங்களை உடையவர்களுக்கு உரிய தண்டனையை வழங்கி அவர்களைச் செம்மைப்படுத்த வேண்டும்.
ஷைகுல் இஸ்லாம் இப்னு தைமிய்யா ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்கள் கூறினார்கள்: ‘மதுபானம் அருந்துதல், ஹஷீஷா அல்லது பன்ஜ் சாப்பிடுதல் போன்ற ஹராமாக்கப்பட்டவை மூலம் தனது புத்தியை நீக்கிக்கொள்ளக்கூடியவர்கள் இழிவுக்கும் தண்டனைக்கும் உரியவர்களே!……’ (மஜ்மூஉல் பதாவா)
மேலும் இமாமவர்கள் கூறும்போது: ‘போதையை ஏற்படுத்தக் கூடியவை ஹராமானவையாகும் என்பதை நம்பிக்கைகொண்ட ஒரு முஸ்லிம் அதனில் நின்றும் சிறிதளவை அல்லது பெரிய அளவை பரிமாறினால் மதுபானம் குடித்தவருக்கு வழங்கப்படும் தண்டனையான 80 கசையடிகள் அல்லது 40 கசையடிகள் அவருக்கும் வழங்கப்படவேண்டும்.’ (அல்பதாவா அல்குப்றா)
எனவே, மேற்கூறப்பட்ட உபதேசத்தை சிரமேற்கொண்டு ஆவண செய்வதற்கு அல்லாஹ் எம்மனைவருக்கும் அருள் புரிவானாக!

                 ஆக்கம்:– மௌலவி அபூஹுனைப் ஹிஷாம் இப்னு தௌபீக் (மதனி)

நாம் பெற்றெடுத்த பிள்ளையை நாலு பேர் போற்றிப் புகழ்வதையும் நல்ல விதமாக பேசுவதையும் விரும்புகிறோம். ஒரு பிள்ளையின் நல்லநடத்தைப் பற்றி கதைக்கப்படும் போதெல்லாம் அங்கே பெற்றோரைப் பற்றியும் கதைப்பார்கள். அதே பிள்ளையை கெட்ட விதமாக பேசும் போதும் பெற்றோரைப் பற்றியும் இழிவாகக் கதைப்பார்கள். காரணம் அந்தப்பிள்ளையின் வளர்ப்பில் பெற்றோரின் பங்கு முதலிடத்தைப் பெருகிறது.
‘எந்தக் குழந்தையும் நல்ல குழந்தை தான் மண்ணில் பிறக்கையிலே
அவன் நல்லவனாவதும் தீயவனாவதும் அன்னை வளர்ப்பினிலே
என்றான் ஒரு கவிஞன்.  
எந்தக் குழந்தையும் அல்லஹ்வை ஏற்றவனாகவே பிறக்கிறது. அவனை யூதனாகவோ கிறிஸ்தவனாகவோ நெருப்பு வணங்கியாகவோ மாற்றுவது பெற்றோர்தான் என்றார்கள் நபி (ஸல்) அவர்கள்.
பெறாறோரின் வளர்ப்பில்தான் ஒரு பிள்ளையின் எதிர்காலமே தங்கியிருக்கிறது. எனவே பிள்ளையின் வளர்ப்பில் செல்வாக்கு செலுத்தும் காரணிகள் என்ன? இஸ்லாம் கூரும் விதத்தில் நல்ல சாலிஹான பிள்ளையாக வளர்ததெடுப்பது எப்படி? என்ற அடிப்படையை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
செல்வாக்கு செலுத்தும் காரணிகள்.
குழங்தை வளர்ப்பில் பிரதானமாக செல்வாக்கு செலுத்தும் காரணிதான் கர்ப்பக்காலம். மணம்முடித்து குழங்தையை சுமந்து கொள்ளக்கூடியதாக உடல் உள முதிச்சியுடையவளாக தாய் இருக்க வேண்டும்.
கர்ப்ப க்காலத்தில் போதிய போசாக்குகளும்- விட்டமின்களும்- மனஅமைதியான சூழலும் கணவனின் அரவணைப்பும் கண்டிப்பாக தேவை.
மனஅழுத்தஙகளைவிட்டும் தவிர்த்தல் வேண்டும.;
கர்ப்பக்காலத்தில் ஏற்படும் நோய்களை விட்டும்-அதன்விபரீதங்களைவிட்டும்- தூரமாகியிருத்தல் வேண்டும்.
இன்னிலையில் ஒரு தாய் இருந்தால் பிறக்கும் குழந்தை ஆரோக்கியமானதாக இருப்பதோடு அதன் வளர்ச்சியும்; பாதிப்பற்றதாக இருக்கும்.
தந்தையிடம் கானப்படும் பரம்பரை அழகு

பால் வினை நோய்கள் போதைப் பொருள் சிகரட்; புகைத்தல், மது அருந்துதல் போன்ற பாவனை குழந்தை வளர்ச்சியில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். அதனால் அக்குழ்தை நோயுள்ளதாக வளர்வதற்கு வாய்ப்புண்டு.
பிறப்பின் பின் காரணிகள்:-
குழந்தை பிறந்த பின் அக் குழந்தையின வளர்ச்சியில் பின் வரும் காரணிகள் செல்வாக்கு செலுத்தும்.
தாய் சேய் உறவு பெற்றோர் உறவு
வீட்டுச் சூழல்
சமூகச் சூழல்
பெற்றோர் பிள்ளையுடன் அன்புடன் நடக்க வேண்டும். கடின சுபாவத்துடன் அதிகாரத் தோரனையுடன் நடக்கும் போது பெற்றோரை விட்டும் தூரமாகி பெற்றோரிடம் கிடைக்காத அன்பை வீட்டுக்கு வெளியே தேடிச்செல்லும். இதனால் நாளடைவில் அப்பிள்ளை கெட்ட பழக்கங்களுக்கும் சகவாசங்களுக்கும் ஆளாகி சமூக விரோதியாக உருவாகி விடும் அபாயம் உள்ளது.
பிள்ளைகளுடன் மனசு விட்டு பேசும் போது அப்பிள்ளை தனக்குரிய எல்லாப்பிரச்சினைகளையும் ஒளிவு மறைவின்றி சொல்லிக் கொள்ளும். தன்னுடைய பேச்சைப் பெற்றோர் காது கொடுத்து கேட்கிறார்கள் என்ற நிலையை உனர்ந்தால் தான் பிள்ளை அதிகமான நேரங்களை வீட்டில் செலவிடும். இல்லையேல் வீதியில் நின்று வீன் வம்பை வளர்க்கும்.
பிள்ளைகளுடன் பேசுவதும் கொஞ்சுவதும் ஒரு வணக்கம் இபாதத் தான்.
நபி (ஸல); அவர்கள் தன்னுடைய பேரக்குழந்தையை மடியில் வைத்து கொஞ்சி முத்தமிடுவதைப் பார்த்த ஒரு ஸஹாபி அல்லஹ்வின் தூதரே எனக்கு பத்து பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள் நான் அவர்கள் யாரையும் முத்தமிடுவதில்லை எனக கூறனார். அப்போது நபியவர்கள் மக்ளுக்கு இரக்கம் காட்டாதவனுக்கு அல்லாஹ் இரக்கம் காட்ட மாட்டான் என்றார்கள்.
பிள்ளைகளுடன் இருந்து பேசுவதற்கும் பொழுது போக்குவதற்கும் ஒரு நேரத்தை ஒதுக்கிக் கொள்ள வேண்டும்.
சுகாதார மற்றும் போசாக்கான உணவுகளை வழங்க வேணடும். வீட்டில் படிப்பதற்கான ஒரு இடத்தை அமைத்துக் கொடுக்க வேண்டும். அந்த இடத்தில் பாடசாலை மற்றும் குர்ஆன் மத்ரசா வரவழைn உபகரணங்களை வைப்பதற்கும் பழகிக் கொள்ள வேண்டும்.
வீட்டில் சின்னதாக ஒரு புத்தக சாலையை ஏற்படுத்திக கொடுப்பதோடு வாசிப்பதற்கான நேரத்தையும் ஒதிக்கக் கொடுக்க வேண்டும்.
போதிய தூக்கமும் ஓய்வும் வழங்க வேண்டும். இரவில் நீண்ட நேரம் விழித்திருக்க வைக்காமல் டிவி மற்றும் சினிமாக்களைப பார்த்து தூக்கத்தையும் பண்பாட்டையும் நாசப்படுத்தாமல் தூங்கவைக்க வேண்டும். அப்போதுதான் காலையில் நேரத்துடன் எழுந்து சுபஹ் தொழுது சுறுசுறுப்பாக பாடசாலை செல்ல வாய்பாக இருக்கும்.
எந்தவொன்றையும் நேரத்திற்கு செய்வதற்கும் நேர்த்தியாக செய்வதற்கும் காட்டிக்கொடுக்க வேண்டும். வீட்டுக்கு வரும் உறவினர்களை வரவேற்கவும் உபசரிக்கவும் மூத்தவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்தவும் பழக்க வேண்டும்.
சொந்தக்காரர்களை இனபந்துக்களை அடையாளம் காட்டி அவர்களுடைய வீடுகளுக்கும் அழைத்துச் செல்லவும் வேண்டும்.
வீட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு பொருட்களையும் அதற்குரிய இடத்தில் வைப்பதற்கும் பிறர் வீட்டுக்கு சென்றால் அங்குள்ளவர்களின் பொருட்களை தளபாடங்களை அப்புறப்படுத்தாமலும் நடந்துகொள்ளும் ஒழுங்குகளை படித்துகொடுக்க வேண்டும்.
வீட்டுக்குள் வரும் போதும் பிறர் வீட்டிக்குள் நுழையும் போதும் வீட்டில் உள்ளவர்களின் அறைகளுக்கு செல்லும் முன்பும் வெளியிலிருந்து ஸலாம் கூறி அனுமதி கேட்டுக்கொணடு செல்லவேண்டிய பண்பை கற்றுக்கொடுக்கவேண்டும்.
சாப்பிடும் ஒழுங்குமுறை ஆடை அணியும் ஒழுங்குமுறை மலசலகூடம் போகும் ஒழுங்குமுறை அந்நேரங்களில் ஓதும் துஆக்கள்ஆகியவற்றை கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும்.
பிள்ளையின் ஆரம்ப பாடசாலை வீடு என்பதையும் அந்தப்பாடசாலையின் ஆசிரியர் தாய் தந்தை என்பதையும் மறந்து விடக்கூடாது.
பெற்றோர்கள் எப்போதும் முன்னுதாரணமாக இருக்க வேண்டும். பிள்ளைகளுக்கு முன்னால் பெற்றோர் சண்டைபிடிப்பதோ தர்க்கம்பண்ணுவதோ தவிர்க்க வேண்டும். அல்லது பிரிந்து சென்று வாழ்வதோ பிள்ளை வளர்ப்பில் பாரிய தாக்கங்களை ஏற்படுத்தி உளவியல் ரீதியான பாதிப்பற்கு ஆளாகிவிடும் என்பதை பெற்றோர் புரிந்திருத்தல் வேண்டும்.
பிள்ளைகளின் தவருகளை சுட்டிக்காட்டும்போது ஒரு இடத்தில் உட்காரவைத்து அன்பாக பண்பாக சுட்டிக்காட்ட வேண்டும். அந்தப் பிள்ளை என்ன தவரு செய்துள்ளது என்பதை புரிய வைக்கும்விதமாக எடுத்துக்காட்டினால் தான் மீன்டும் அத்தவறை செய்யாமல் தவி ர்ந்து கொள்ளும்.
தந்தையுடைய உழைப்பை எப்போதும் பிள்ளைகள் கவனிப்பார்கள் என்பதை மறந்துவிடக்கூடாது. சம்பாத்தியததை பறந்றி தாய் கவனம் செலுத்த வேண்டும். ஹராம் ஹலால் என்றால் என்ன? நன்மை தீமை என்றால் என்ன? என்பதை பிள்ளைக்கு புரிய வைக்க வேண்டும்.
சின்ன பிள்ளையாகிய ஹஸன் (ரழி) அவர்கள் ஸதகா பொருளாக வந்த ஈத்தம் பழ மொன்றை எடுத்து சாப்பிட்ட போது நபி (ஸல); அவர்கள் உடனே அத கூடாது. அது எங்களுக்கு ஹராமானது தடுக்கப்பட்டது. துப்பி விடு துப்பி விடு எனக் கூறினார்கள்.
சின்னப் பிள்ளைதானே என்று கவனயீனமாக இருந்தால் நாளடைவில் அந்தப் பிள்ளை தொடர்ந்து ஹராமான அல்லது தவரான காரியத்தை செய்து கொண்டே இருக்கும். உடனே அந்தந்தப்பை அடையாளம் காட்டி கொடுக்க வேண்டும். பிள்ளைகளைக் கண்டிக்கின்ற போது உடல் உள பாதிப்புகள் ஏற்படாதவாறும் சொல்லாலும் செயலாலும் நடந்து கொள்ள வேண்டும்.
பெற்றோருக்காக துஆ செய்கின்ற பிள்ளைகளாக வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். பொதுவாக தன்னுடைய தாய்; தந்தையருக்கு துஆ செய்யாத துஆ செய்ய தெரியாத பிள்ளைகளே இன்றைக்கு அதிகம் காணமுடிகிறது. வாப்பா இறந்து விட்டார் என்று சொன்னால் உடனே பிள்ளை பள்ளிக்குப் போய் வாப்பாவை குளிப்பாட்டி கபன் செய்து தொழுவித்து துஆ செய்து அடக்கம் செய்ய நாலுபேரை பணம் கொடுத்து அழைத்து வருவதை சாதாரணமாக காண முடிகிறது. தான் பெற்றெடுத்து வளர்த்து ஆளாக்கிய பிள்ளை கடைசி நேரத்தில் பயனில்லாமல் போனதைப் பார்க்கும் போது கவலையாக இருக்கிறது. இந்த நிலைக்கு யார் காரணம் என்று பெற்றோர் நினைக்க வேண்டும்.
மரனித்துப் போன தாய் தந்தைக்கு துஆ செய்யக்கூட தெரியாத அளவுக்கு இன்னுமொருவர் பணத்துக்காக வந்து ஏதோ சில வார்த்தைகளை துஆ என்ற பெயரில் சொல்லி விட்டு போகின்ற அளவுக்கு கேவலமாக போனது ஏன்?
ஒரு மனிதன் மரனித்து விட்டால் அவனுடைய எல்லா செயல்களும் நின்று விடுகின்றன ஆனால் மூன்றே மூனறு விடயங்கள் மட்டும் (கூலி)கிடைத்துக் கொணடிருக்கும்.
அவன் உயிரோடு இருக்கும் போது கொடுத்த ஸதகதுல் ஐhரியா
மக்கள் பயன்பெரும் வகையில் விட்டுச்சென்ற கல்வி அறிவு
அவனுக்கு துஆ செய்கின்ற ஸாலிஹான பிள்ளை என நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் (நூல்.முஸ்லிம்
பெற்றோரின் மரனத்திற்குப் பின் ஒரு பிள்ளை துஆ செய்யக் கூடியதாக வளர்த்து இருந்தால் அதுதான் ஸாலிஹான பிளளை. அப்படியான ஒரு பிள்ளையை பெற்றோர் வளர்த்து எடுத்தால் அவர்கள்தான் பாக்கிய சாலிகள்.
நபிமார்கள் தங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு மார்க்கத்தை படித்து கொடுத்த முறையை பற்றி அல்குர்ஆனில் அல்லாஹ் பல இடங்களில் செல்லித்தருகிறான். இப்றாஹீம் நபி தன்னுடைய மரணத்தருவாயில்; செய்த வசீயத் அல்லாஹ் ஒருவனையே வணங்குங்கள் அவனுக்கு இணையாக்காதீர்கள் என்றும் 2,132
லுக்மான் (அலை) தன்னுடைய மகனுக்கு கற்றுக் கொடுத்த மார்க்க மற்றும் ஒழுக்க மாண்புகளையும் 3 33 குர்ஆன் குறிப்பிடுகிறது.
எனவே அமல்களை நாசப்படுத்தக் கூடிய ஷிர்க் பற்றி முதலில் போதிக்க வேண்டும். அல்லஹ்வைப பற்றியும் அல்லஹ்வுடைய இறுதித் தூதர் பற்றியும் தெளிவாக படித்துக் கொடுக் வேண்டும். அல்குர்ஆன் பற்றியும் அல்ஹதீஸ் பற்றியும் புரிய வைக்க வேண்டும்.
புனித தீனுல் இஸ்லாத்திற்காக தங்களையே அர்ப்பனித்த ஸஹாபாக்கள் இமாம்கள் பற்றிக் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும். பிள்ளைகளுக்கு பயத்தை ஏற்படுத்தி கோழைகளாக வளர்க்காமல் சத்தியத்திற்காக உண்மைக்காக பேராடுகின்ற அர்ப்பனிக்கின்ற சிறந்த முஸ்லிம்களாக வளர்க்க வேண்டும்.
பிள்ளைகள் வீட்டுச் சூழலிலும் சமூக சூழலிலும் யாருடன் பழகுகிறான் அவனுடைய நன்பர்கள் யார்? நட்பு எப்படிப்பட்டது? பழக்க வழக்கம் எப்படிப்பட்டது?
நாளாந்த செயல்பாடுகளிள் தெனபடும் மாற்றங்கள் என்ன?
பாடசாலைகளில் மத்ரசாக்களில் நடந்து கொள்ளும் முறை எப்படி?
படிப்பில் ஆர்வம் உள்ளவனா? எந்த பாடத்தில் ஆர்வம் காட்டுகிறான்? எந்த பாடத்தை வெருக்கிறான்? படிக்கின்ற மொழியில் தெளிவு இருக்கின்றதா?
குறும்புத்தனம் காட்டியவன் அமைதியாக இருப்பது ஏன்?
அமைதியாக இருந்த பிள்ளை குறும்புத்தனம் காட்டுவது ஏன்? ஏன்பன போன்ற விடயங்களை கண்டிப்பாக பெற்ரோர் அவதானம் செலுத்த வேண்டும்.
பிள்ளையைப் பெற்றெடுப்பதில் உள்ள ஆசை அந்த பிள்ளையை ஒழுக்கமுள்ள பண்பாடுள்ள பிள்ளையாக வளர்த்தெடுப்பதிலும் இருக்க வேண்டும். அப்போதுதான் பெற்றோரின் இம்மை மறுமை வாழ்வுக்கு பயனுள்ள பிள்ளையாக இருக்கும்.

                                                            மெளலவி எம். எஸ். எம் இம்தியாஸ் யூசுப் ஸலபி

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget